Đề xuất giảm hàng loạt loại phí kinh doanh

Chức năng bình luận bị tắt ở Đề xuất giảm hàng loạt loại phí kinh doanh

Cụ thể, dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 286/2016/TT-BTC. Trong đó, giảm nhiều loại phí. Trong đó giảm phí giám định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo bắt buộc của nước nhập cảng.

Phí rà soát, lấy mẫu tại công ty để chuyên dụng cho cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo bắt buộc của nước nhập cảng từ 350.000 đồng/lô hàng còn 200.000 đồng/lô hàng.

Bộ Tài chính cũng bắt buộc giảm nhiều loại phí trong lĩnh vực an toàn làm mới thực phẩm.

Cụ thể giảm phí giám định giấy má ban bố hợp quy và ban bố quy định an toàn thực phẩm (từ thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng); phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phương tiện, nguyên liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; ban bố hợp quy và ban bố thích hợp quy định đối với thuốc lá…

Phí ban bố lần đầu từ 500.000 đồng/lần/sản phẩm giảm còn 200.000 đồng. Phí ban bố lại giảm từ 300.000 đồng/lần/sản phẩm còn 100.000 đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn đưa ra dự thảo sửa đổi Thông tư 277/2016. Dự thảo điều chỉnh mức thu trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Theo đó, giảm mức thu phí giám định công nhận nội dung tin tức, PR thuốc, mỹ phẩm từ 1,8 triệu đồng xuống 1,6 triệu đồng/giấy má; giảm mức thu phí giám định cấp giấy phép nhập cảng dược chất, vị thuốc cựu truyền từ 200.000 đồng xuống 150.000 đồng/mặt hàng; huỷ bỏ phí giám định giấy má cấp thẻ người giới thiệu thuốc 200.000 đồng/giấy má.

Một dự thảo khác, sửa Thông tư 277/2016 về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Giảm mức phí giám định công nhận nội dung tin tức, PR thuốc, mỹ phẩm từ 1,8 triệu đồng xuống 1,6 triệu đồng/giấy má. Phí giám định cấp giấy phép nhập cảng dược chất, vị thuốc cựu truyền giảm từ 200.000 đồng xuống 150.000 đồng/mặt hàng.

Bộ Tài chính cũng huỷ bỏ phí giám định giấy má cấp thẻ người giới thiệu thuốc 200.000 đồng/giấy má.

admin

Related Posts

Create AccountLog In Your Account